Erkek Yengeç
Hangi adamın burcu yengeç ve yıldızı ay olsa ak tenli, elâ gözlü ve salih olur. Ravza-i Mutahhare'yi ziyaret edip Hac-cı yerine getirir.
Yüksek yerden, eski duvardan sakınmalı­dır. Fatiha, İhlâs ve Muavvizeteyni misk ile yazıp başında taşısın, muradına erer. sağlık ve huzuru evi aslan'dir. sağlık ve huzuru uzun ve zengin olur. Kardeşleri ve komşularıyla daima düş­manlık eder. Ana ve ata evi terazi'dır. Oğlu ve kızının evi Ak-reb'dir. Oğlu ve kızı çok olur. Ama on­ların kahrını çe-ker. seyahat evi balık'tur. seyahat eylemek iyi olur.

İşi müşkil olur ve padişahlık işini işler. Hastalığı evi yay'tir. Hastalığı yürek, ka­rın ve istiskadan olur. Öksürükten olur.kadın evi oğlak'dir. kadınten daima kahır çeker. Eğer kendi milletinden kadın alırsa iyi olur. Ümid evi boğa'dir. Ümidi Hak Teâlâdan hasıl olur. Düşman evi ikizler'dır. Düşmanları olup hazer etmelidir. İhlâs okumalıdır. Pazartesi günü Hafız ve Mücîb isimlerini adedince oku­malıdır. Ta ki kuvvetli kapıları açılsın ve düş­manlardan kurtulsun. Muharrem ayı yararlı olur. Yeni ay görse on iki Salavat-ı Şerife ve on Fatiha, on İhlâs-ı Şerif, on Elem neşrah leke okumalıdır. burcu kutlu ve hayırlı olur. Gerek nikâh gerek gayrı ol­sun.
Ulular katında sol yanında durmalıdır, ha­ceti yerine gelir. Ömründe üç ölüm korkusu vardır. Dört yaşında veya altı yaşında, yahut yirmi yaşında. Bunları geçince uzun ömürlü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Yengeç
Hangi kadıni burcu yengeç ve yıldızı ay olursa orta boylu olur. Beyaz tenli olur. Ha­cetleri yerine gelir. Hüsnü cemali iyi olur. Her kadıne kıyas edilmeyecek kadar iyi huylu ve eli açık olur. Yüzünde bir nişanı olur. Hayat evi yengeç'dır. Ömrü uzun olur. Ömrünün evveli mutlu olur Kardeşleri evi Sünbülc'dir. Kardeşleri sev­gili olurlar.
Baba evi terazi'dır. Babasından anasından ihsanlara ulaşır. Evladı evi akrep'dir. Evladına muhabbeti olmaz. Evladı tebeat karına, ümmü sıbyan il­letinden gider. Üzerinde nüsha taşısın, biiz-nillâhi teâlâ halâs olur. Hastalığı evi yay'tir. Hastalığı baş ve göz ağrısından olur. Zevci evi oğlak'dir. Zevceleri muhabbet gösterirler.


Ölümü evi kova'dir. Ölümü bir ağrıdan olur. Hiç gece ve gündüz rahatı olmaz. Düşman evi boğa'dir. Düşmanı çok olur. Sihir yaparlar. Üzerinde nüsha taşımalıdır. Sihir kâr etmez. Eğer kendisine hastalık gelirse, tatlı su yen­gecini dövdükten sonra zeytinyağıyla kay­natıp vücuduna sürsün, şifa bulur. İki yerde ölüm korkusu vardır. Yedi yaşında, yirmi yaşında. Eğer bunları geçerse yetmiş dört sene ömrü olur. Pazartesi günü yararlı olur. Pazar ve Cu­martesi gününden sakınmalıdır. Yeni ay görürse kadın yüzüne bakmalıdır. Yatarken sol tarafına yatsa iyi olur. Kanuni âhir yaramaz olur. Vallahu a'lcmu bilgayb.