Erkek Yay
Hangi kişinin burcu yay ve yıldızı jüpiter olsa, uzun boylu ve yavaş sözlü olur. Alimleri sever veya kendisi âlim olur.Adamlara iyi niyet sahibi olur. Hep işleri rağbetli olur. Çok fazla şehvetperest olur. Demir yarası vurulmuş olur. Hacc sevabı kazanmış olur. Dünyada ken­dini cennette görür. Ama sarışın adamlardan sakınmalıdır. Ömründe üç nikâh görünüyor. sağlık ve huzuru evi yay'dir. sağlık ve huzuru uzun olur. Kırk yaşında mal sahibi olur. babası ve anası evi balık'tur. Onlardan fayda olmaz. Onlardan kalan fayda etmez. Oğlu ve kızı olup onlardan çok kahır çeker. Hastalığı evi boğa'dir. Ekseri hastalığı yü­rek ve baş ağrısından olur. kadın evi ikizler'dır. kadınlerden kâh hoş­nut, kâh hoşnut olmaz.Ölüm evi yengeç'dır. Ölümü bütün bede­nindeki ağrıyla olur veya yürekten olur. seyahat evi aslan'dir. seyahati kutlu ve hayırlı olur.

Pazar günü kutlu ve hayırlı olur. İşi ve gücü evi başak'dir. İşinde hayırlı olur. Devlet duası taşımalıdır. Her işi kolay olur.Ümidi evi terazi'dır. Her ümidi hayırlı olur ve rast gelir. Düşman evi akrep'dir. Düşmanları kuvvet­li ve çok olur. Devlet duası ve Esmaül Hüsna yazıp taşımalıdır. İşleri feth olur. Ramazan-] Şerif kutlu ve hayırlı olur. Yeni ay görse kadın üzerine bakıp on Salavat, on Fatiha, on Elemn neşrah leke okumalıdır. kutlu ve hayırlı olur. Ulular katına vardığında sağ yanına dur­malıdır, dilek ve isteki yerine gelir.Üç yerde ölüm korkusu vardır. Altı ya­şında, on yaşında ve yirmi yaşında. Eğer bun­ları geçerse yetmiş üç yıl on gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Yay
Hangi kadınin burcu Kavs ve yıldızı jüpiter olsa, çok konuşan ve kalbinde hased olan olur. Ne uzun, ne kısa olur. Dedikodu sahibi olur. Alnında ve yüzünde bir nişanı olur. Ayağında köpek ısırığı bir yarası olur. Güzellik sahibi olur. Kardeşleri evi kova'dir. Kardeşlerinden çok gam görür. Mal evi balık'tur. Babasından çok mal kalır ve hayır görür.
Evladı evi koç'dir. Evlatlarını sevmez olur. Çok kahır çeker. Hastalığı evi boğa'dir.

Hastalığı bel ağrısın­dan olur. Zevcesi evi ikizler'dır. Başından üç nikâh geçer. Başından ve üzerinden nüsha taşırsa çok iyi olur. Nefsi aziz olur. Düşman evi akrep'dir. Düşmanları çok olur. Daima aralarında husumet vaki olur. İki yerde ölüm korkusu vardır. Yirmi ya­şında ve otuz. Eğer bunları geçerse doksan dokuz yıl ömrü olur. Altın yüzük taşırsa kutlu ve hayırlı olur. Ekşi yemek iyi olur. Eğer hasta olursa zencefil suyu ve badem yağını suya damlatıp aç karnına işse iyi olur. Ramazan ayı ve Cemaziyülevvel kutlu ve hayırlı olur. Haziran ve Rabîulâhir ayı ve Pazartesi yaramaz olur. Allahu a'lemu bilgayb.