Erkek Terazi
Hangi kişinin burcu terazi ve yıldızı venüs olsa bu tali'li kişi hacca gider. Çok rüyalar görür ama unutkan olur. Gülüp oynar. Oğlan mizaçlı ve eli açık olur. Otuz yaşında mal sahibi olur. Ömrü ahirinde tevbe edip in­safa gelir. Salih biri olur. Makamını görme­yince dünyadan gitmez. Ateşten, ağaçtan ve yüksek yerden sakınmalıdır. sağlık ve huzuru evi terazi'dır. sağlık ve huzuru uzun ve mal sahibidir. Mal evi akrep'dir. Malı zahmet ile kazanır. Kardeşleri evi yay'dir. Kardeşlerinden aydın olur. babası anası evi oğlak'dir. Onlardan hoşnud olmayacaktır, kahır çeker. Onlardan kalan mal payidar olmaz. Oğlu ve kızı evi balık'tur. Evlattan bîhuzur olur ve çok keder çeker.Hastalığı evi balık'tur. Hastalığı ekseri sev­dadan, göbekten, kusma zahmetinden olur.
kadın evi koç'dir. kadıni daima çekişen olup ondan kahır görür. Ölüm evi boğa'dir. Ölümü baş ağrısından olur veya kulunçtan olur. seyahat evi ikizler'dır. seyahatden çok şey tahsil eder.
İşi ve gücü evi yengeç'dır. İşi güç hasıl olur. Padişah ve ekâbirlerin işini işlemek iyi olur.


Ümidi evi aslan'dir. Ümidi daima iyi olur. Padişah ve dost yüzünden olur. Düşman evi başak'dir. Düşmanları çok olur. Ayın ilk Cumasında Emsaulhüsna ve Ayetül Kürsî yazıp taşımalıdır. Cuma günü üç yüz sekiz kere yazarak ismini okumalıdır ve yazıp taşımalıdır. Düşmanları hakir, ken­disi aziz ve muhterem olur, kibri gider. Pazar günü sakınmalıdır. Rebîulâhir ayı kutlu ve hayırlı olur. Uluların sağ yanında durursa dilek ve isteki yerine gelir. Yeni ay gördüğünde salavat, Fatiha, İhlâs ve Elem neşrah leke'yi on kere okumalıdır. Uç yerde ölüm korkusu vardır. Altı yasın­da, on yaşında ve kırk yaşında. Eğer bunları geçerse altmış bir yıl ömrü olur. Lâ'yalemul gaybe illallah.

Bayan Terazi
Hangi kadınin burcu terazi ve yıldızı venüs olursa büyük yüzlü olur. Güzel suretli, orta boylu olur. Ahlâkı güzel olur. Eli açık olur. Başında bir eser olur. Elinde bir nişanı bulu­nur. Ayağında bir yarık yahut kelb ısırığı olur. Göğsünde bir ağrı olur. Hareketleri güzel ve mutlu olur. Ölüm evi akrep'dir. Halinde mutavassıt olur. Kardeşleri evi yay'dir. Kardeşlerini sev­mez.
Babası anası evi oğlak'dir. Babasından ana­sından çok mirasa kavuşur. Evladı evi kova'dir. Evlatları çok olur. La­kin çoğunu defneder. Hastalığı evi balık'tur. Hastalığı soğuktan olur. Başı ağrır. Kan aldırırsa iyi olur.

Zevcesi evi koç'dir. Başından iki nikâh geçer. İkinci eşinden fayda görür ve  Mesud olur.Mal evi aslan'dir. Rızkı çok olur. Sadıkı ah­kâm olur. Düşmanı evi başak'dir. Düşmanları çok olur. Büyük düşmanı padişah tarafından olur. Allah Teâlâ kendisine nusrat eylesin. Erkeklerde Muhammed, kadınlerde Ha­mide ve Meryem ismi kutlu ve hayırlı olur.
Yürek çarpıntısı olur. Gözü oynar. Eğer üzerine bir illet gelirse vefk-i venüs ve Ayetül Kürsî, Muavvizeteyn, Fâtiha-i Şerif-i yazıp taşımalıdır. kutlu ve hayırlı olur. insanlar ve cinle­rin şerrinden emin olur. Teşrinievvel ve Recep ayları kutlu ve hayırlı olur. Nisan ve Muharrem'den sakınmalıdır. Cuma günü kutlu ve hayırlı olur. Çarşamba gü­nünden sakınmalıdır. Allahu a'lemu bilgayb.