Erkek Kova
Hangi kişinin burcu kova ve yıldızı satürn olursa, sarı beniz­li olur. Yıldızı havaî olur. Kâh fakir ve kâh zengin olur. Hâkimin huzuruna vardığında sağ ta­rafında durmalıdır. Dilekleri yerine gelir.Kardeşleri evi koç'dir. Onlardan çok ha­yır görür. Babaı ve anası evi boğa'dir. Ana­sından evvel babası vefat etmiş olur. Çok fay­da görür. Evladı evi ikizler'dır. Evladı olur. Erkek ve beş kız olur. Kızlardan fayda görür. Hastalığı evi yengeç'dır.

Safra, baş ve bel ağrısından olur. kadın evi aslan'dir. Başından üç nikâh ge­çer. seyahat evi terazi'dır. Yolculuk etse yararlı olur. Düşman evi yay'dir. Düşmanları çok olur. Asıl düşmanı ailesi olur. Kendisini ondan sakınmalıdır. Her sırrını kadınine söyleme-melidir, gayet dikkat etmelidir.İki yerde ölüm korkusu vardır. Bir yaşında ve yirmi yaşında. Bunu da geçerse doksan yıl ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah

Bayan Kova
Hangi kadınin burcu kova ve yıldızı satürn olursa, sahibine kutlu ve hayırlı olur. Gayet erkek sever olur. Giyinip gezmeyi ve yiyip içmeyi seven biri olur. İster hayır ister şer olsun sırrını gizler. Başında ve şakaklarında bir ağrı olur. Gayet beyaz tenli olur. Bu tali'de olanda sihir yahut tebeat illeti olur. Üzerinde nüsha taşırsa iyi olur. Mal evi balık'dur. Malı çok olur.
Kardeşleri evi koç'dir. Kardeşini sevmez olur. Babası ve anası evi boğa'dir. Sağlığında ba­basından mirasını alır. Evladı evi ikizler'dır. Evladını sevmez olur. Evladları kan illetinden gider. Hastalığı evi ay'dır. Hastalığı yüreğn-de bir ağrı olur. Zevci evi aslan'dir. Zevcinden müfarakat eder. Tekrar başkasına varır, rahat eder. Düşman evi oğlak'dir. Hased edicileri ve düşmanı çok olur. Eğer hasta olursa turuncu yaprağını döğmeli, ya şeker yahut pekmez ile karıştırıp sabah aç karnına içirirler. Biiznil-lâhi teâlâ şifa bulur.
İki yerde ölüm korkusu vardır. Yedi ya­şında ve yirmi yaşında. Eğer bunları geçerse yetmiş üç sene ömrü olur Zilkade ve Şubat ayı kutlu ve hayırlı olur. Re-bîulâhirden sakınmalıdır. Cumartesi günü kutlu ve hayırlı olur. Çarşamba gününden sakın­malıdır