Erkek Başak
Hangi kişinin burcu başak ve yıldızı merkür olsa büyük gözlü, buğday renkli, bağrı yassı, sakalı değirmi olur. İlim, hikmet ve hikâyet cemiyetlerini bilir. Zevk ehli, cömert ve sofi olur. Hacca git­meye delâlet eder. Boynunda veya behlü-sünde veya baldırında devlet nişanı olur. Ama meşhur olur. Esmâül Hüsna'yı yazıp yanında taşımalıdır, kutlu ve hayırlı tir. Ama ayın ilk Çar­şambasında olmalıdır. sağlık ve huzuru evi başak'dir. sağlık ve huzuru uzun olur. Mal evi terazi'dır. Hayır olmayan yerden eline mal geçer.Kardeşleri evi akrep'dir. Onlardan az hayır görüp çok zahmet ve kahır çeker. Anası ve babası evi yay'dir. Onlardan yüzü aydın olur. Mallarından hayır görür. Ama oğlundan ve kızından çok kahır çeker. Hastalığı evi kova'dir. Hastalığı yürek, veya ciğer veya dalak yahut ayak ya da yel­den ve soğuktan olur. kadın evi balık'tur.

kadınlerden gözü aydın olur. Zenperest ve şehvetperest olur. Ölümü evi koç'dir. Ölümü hararetten ve kan, yahut cin fiilinden olur. seyahat evi yay'dir. seyahat etmek iyidir. Cuma günü her nereye gitse kutlu ve hayırlı olur. Çok mal elde eder. İşi gücü evi ikizler'dır. İşinden hoşnud olur. Beylere hizmet etse kutlu ve hayırlı olur. Ümidi evi yengeç'dır. Ekseri ümidi ve maksudu seyahatden hasıl olur. Düşman evi asland'dir. Ekseri düşmanları padişah tarafından olur. Avam tarafından olanlardan hazer etmelidir. Günlerden Çarşamba günü kutlu ve hayırlı olur. İlaç kullanmak, müshil almak ve bir işe baş­lamak hepsi de Çarşamba günü yararlı olur. Büyüklerin yanına vardığında sol yanında durmak iyi olur. dilek ve isteki yerine gelir.Cumartesi günü yaramaz olur. Ayaklar­dan rabîul evvel ayı kutlu ve hayırlı ve mesud olur. Yeni ay görse yeşil nesneye bakmalı ve on iki kere salavat-ı Şerife, on kere İhlâs-ı Şerife ve on kere Fâtiha-i Şerife, on kere Elam neşrah leke okumalıdır, kutlu ve hayırlı ve mesud olur. Her Çarşamba günü elli beş kere Ya Mücîb ism-i şerifini okumalıdır. Yirmi kere Ya Ve-dûd ismini söylemelidir. Her muradı hasıl olur. Evlenmek murad ederse yıldızına muvafık ve mutabık kadın almalıdır. Uç yerde ölüm korkusu vardır. Bir ya­şında, beş yaşında ve on sekiz yaşında. Bun­ları geçerse yetmiş yıl yirmi gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Başak
Hangi kadınin burcu başak ve yıldızı merkür olsa esmer benizli olur. Gözleri siyah ve ahlâkı güzel olur. Güzel boylu olur. dilek ve istekleri kabul olur. Şirin yüzlü olur. Sarıya mail olur. Yüzünde bir nişan olur. Ayağında kelb ısırığı yahut yanık yarası olur. Hayat evi başak'dir. Ömrü uzun olur. Rızkı çok olur. Hatalı işleri bilip tevbe eder. Mal evi terazi'dır. Akrabasından yahut eşinden çok miras eline geçer.Babası anası evi akrep'dir. Babası anası ha­nesi kendine baki kalmaz. Kardeşleri evi yay'dir. Kardeşleri çok olur. Evlatı evi oğlak'dir. Evladı az olur. Kendi­sinde tebaa ve ümmüssıbyân olur. Çocukları olmaz. Üzerinde nüsha taşırsa halâs olur. Hastalığı evi kova'dir. Soğuktan sakınmalı­dır. Soğuk şey yemekten gayet kaçınmalıdır.
Zevci evi balık'tur. Başından üç nikâh geçer. Üçüncüsü faydalı ve muhabbetli olur.

Ölümü evi koç'dir. Sağ yanında ve sol yanında bir ağrı olur. Lâkin bir yüksek yerd­en düşer.Recâsı evi yengeç'dır. Her ne recâ ederse makbul olur. Düşman evi aslan'dir. Düşmanları çok olur. Hased edenleri çok olur. Eğer hasta olursa yedi karabiberi ateşten yakıp arpa unuyla döğüp yedi adet nohut kadar hap yapmalı ve günde bir tane aç karnına yutmalıdır. Her hastalıktan kurtulur. Uç yerde ölüm korkusu vardır. Altı yaşında, yirmi dört yaşında, kırk yaşında. Eğer bunları geçerse doksan yıl ömrü olur. Salı ve Çarşamba günü kutlu ve hayırlı olur. Cuma günü yaramaz olur. Eylül ayı müba­rek olur. Şubat ayı yaramaz olur. Yeni ay görse kadın yüzüne bakmak kutlu ve hayırlı olur. Uykuya yatarken sol tarafına yatmalıdır. Başını garp tarafına koymalıdır. Bütün ev­hamdan halâs olur. Allahu a'lemu bilgayb.