Erkek Balık
Hangi kişinin burcu balık ve yıldızı jüpiter olursa tabiatı balgamı olur. İki isim sahibi olur. Evvelinden âhirine ka­dar iyi olur. Ehli indinde mah-bub olur. insanlar katında mansur ve muzaf­fer olur. Düşmanları kendine hased ederler. İki küreği arasm-da bir siyah ben nişanı olur. Ayağında veya elinde bir yanık eseri olur. Kendi esmer benizli olur. Orta boylu olur. Güzel renkli olur. Hastalıkları çok olur. Has­talıkları safra galebesinden olur. Merhamet sahibi olur. Akıl ve diyanet ehli olur. Aya­ğında bir nişanı olur. Lâkin büyük bir illet olur. Perşembe günü kendisine kutlu ve hayırlı olur. Hâkim yanma vardığında sol tarafına dur­malıdır. dilek ve isteki yerine gelir. Yatarlten sağ tarafına yatmalıdır.

Kan al­maktan sakınmalıdır. Yüzünde bir nişanı olur. Elinde bir siyah ben nişanı olur. Gözün­de dışarı bir yeri olur. Bir gün iyi ise bir gün hasta olur. Tuzakları çok olur. Kardeşleri evi terazi'dır. Kardeşleri yanın­da sevimli olur. Evlad evi yengeç'dır. İlk evladı kız olur. Çok fayda görür. Hastalığı aslan'dir. Hastalığı sancıdır, baş ağrısından olur. seyahat evi koç'dir. seyahati kutlu ve hayırlı olur. Silah kuşanması kutlu ve hayırlı olur. İzzet evi yay'dir. Devlet tarafından bir münazaa görmüş olur. kadın evi başak'dir. Başından üç nikâh geçmiş olur. Düşman evi kova'dir. Düşmanları ve ha­setlileri çok olur. iki yerde ölüm korkusu vardır. Yirmi ya­şında ve otuz yaşında. Bunları geçerse yetmiş yıl yedi ay yirmi gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Kova
Hangi kadınin burcu balık ve yıldızı jüpiter olursa güzel suretli ve uygun boylu olur. Ne uzun, ne kısa olur. Her bir kadıne kıyas olu­namaz. Akıl sahibi olur. Ayağında bir yanık yeri olur. Düşmanı çok olur.Kardeşleri evi koç'dir. Kardeşleri in­dinde sevimli olur. Babası evi boğa'dir. Babasından çok fayda görür. Evladı evi ikizler'dır. Evlatlarından çok kahır çeker.Hastalığı evi ay'dir. Hastalığı korku­dan olur. Gece uykuda korkar. Rüya görse çıkaramaz.

Zevci evi aslan'dir. Zevci, üstüne iki kadın alır. Aralarında çok kavga olur. Uç yerde ölüm korkusu olur. Biri doğu­munda, biri yirmi yaşında, biri de kırk yaşında. Eğer bunları geçerse doksan bir yıl ömrü olur. Zilhicce ayı ve Perşembe günü kutlu ve hayırlı olur. Cemâziyelâhir ve Nisan ayı ile Pazartesi günü yaramaz olur. Alahu a'lemu bilgayb.