Erkek Aslan
Hangi kişinin burcu aslan ve yıldızı güneş olursa yüzü de­ğirmi ve ak tenli, büyük ağızlı ve büyük gözlü, kısa boylu, kuzgun benizli, şehvetperest ve âsi, daima sazlık içinde olup sonra tevbe eder. İki kadın sütünü emmiş olur. Susuzluk tut­maz. Padişahlar ve beyler hizmetinde iyi olur. sağlık ve huzuru evi aslan'dir. sağlık ve huzuru uzun, malı ve ni­meti çok olur. Mal evi başak'dir. Daima zengin olur. Malı bol olur. Kardeş evi terazi'dır. Bunlarla daima gülmekte ve oynamakta olur. Ata ve ana evi akrep'dir. Onlardan çok kahır ve cefa çeker. Oğlu ve kızı evi yay'dir. Evlattan aydın olur. Onları okumaya versin. İsimlerini Mu-hammed ve Fâtıma koysun.Hastalığı evi oğlak'dir. Hastalığı soğuktan safradan, ve yürek ağrısından olur. kadın evi kova'dir. Her kadınten hoşnut ol­maz. Ömründe dört nikâh görür. seyahat evi koç'dir. seyahat etmek kutlu ve hayırlı olur. Çok kahır çeker. Ölümü evi balık'tur.

Mevti boğaz ağrısından olur. İşi ve gücü boğa'dir. İşinde hayır görür. Ümidi evi ikizler'dır. Her ümidine nail olur. Düşman evi yengeç'dır. Düşmanları zayıf ve kendisi kuvvetli düşman olur. Hizmet et­tiği yere düşmanlık etmeye sebep olur. Azîz ismini daima adedince okuyup taşı­malıdır. Düşmandan muhafaza olur. Pazartesi yararlı olur. Cuma günü her şey­den sakınmalıdır. Safer evi ola. Kızıl ve sarı elbise giymesi iyi olur. Yeni ay görse taze oğlan yüzüne baksın, kutlu ve hayırlı olur. On kere salavat-ı şerife, İhlâs ve Fatiha okumalıdır. Namazını terk etme­melidir. Büyüklerin sağ yanında durursa dilek ve isteki ye­rine gelir. Ölüm korkusu iki yerde olur. Bir yaşında ve kırk yaşında. Onları da geçerse seksen yıl dokuz ay ve yirmi gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Aslan
Hangi kadınin burcu aslan ve yıldızı güneş olsa çok hastalığı olur. Dişleri seyrek olur. Boyu uzun, beyaz tenli olup, kırmızıya meyyal olur. Elinde veya belinde bir nişanı olur.
Hayatı evi aslan'dir. Ömrü uzun olur. Mut­lu olur. Düşmanları kahr olur. Ömrünün son kısmı mutlu olur. Malı evi başak'dir. Malı çok olur. Babası anası evi terazi'dır. Onlardan çok hayır görür. Kardeşleri evi akrep'dir. Kardeşleri yanın­da sevgili olur. Evladı evi yay'tir. Evladı hayırlı olur. Zevci evi oğlak'dir. Başından iki nikâh ge­çer. İkin-cisinden kalbi rahat olur.
Hastalığı evi kova'dir. Hastalığı safra ve balgamdan olur. Korkuları balık'dur. Korkusu sudan ya da ateşten olur.Devlet evi boğa'dir. Nefsi aziz olur. Hizme­tinden herkes haz eder.
Recâsı evi balık'tur. Her ne bahane ederse kabul olur. Düşmanları evi yengeç'dır.

Düşmanları çok olur. Lâkin hiçbir şey yapmaya kadir ola­mazlar. Yeni ay görse erkek yüzüne nazar etmeli­dir. Üç yerde ölüm korkusu olur. Biri beş yaşında, biri yirmi dört yaşında, biri de kırk yaşında. Eğer bunları geçerse doksan yıl ömrü olur.Pazar günü kutlu ve hayırlı olur. Çarşamba ve Cumartesi günleri her şeyden kendini uzak tutmalıdır. Cemâziyel-evvel ayı kutlu ve hayırlı olur. Zilkade ayında işten sakın-malıdır. Yatarken sağ tarafına yatıp başını şimal ta­rafına koymalıdır. Bütün âfetlerden muhafa­za olur. Allahu a'lemu bilgayb.