linkler

 AYRILANLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜ RİTÜEL'İ

1- Ak Büyü ritüel ile ayrılanları birleştirme istenirse....

Her ikisinin ismiyle validelerinin isimlerini ayrı ayrı ebced hesabıyla toplanır. Sonra elde edilen sayı üzerine hangi gün bu işlem yapılacaksa, o günü Arabi ayın kaçı ise o miktarıda ilave edilir. Sonra her iki kişinin sayılarına açıktan sihirli 20 sayısı daha ilave edilir. Elde edilen sonuçtan otuz otuz çıkma işlemi yapılır, taki 30 yada otuzun altında bir sayı elde edene kadar çıkma işlemini sürdürülür, kalan miktar aşağıdaki levhada aranır. Eğer ictima levhasıda bulunursa izdivacın vaki olacağına, şayet evli iseler ayrılmayacaklarına hükmedersin. Eğer iftarik levhasında bulunurlarsa izdivaç edemeyeceklerine, evlenmeyeceklerine, şayet evli iseler, birbirlerinden ayrılacaklarına hükmedersen.
EBCED HESABI Sihirli Tablo

Yukardaki işlem kişilere ayrı ayrı hesaplanır. Eşinizle yada sevdiyinizle tekrar bir araya gelmek, birleşmek taleb ederseniz ütfen bu yukarda izah ettiyim şekilde hesaplayınız Positiv sonuç aldığınızda tekrar birleşmenizi sağlayabiliriz. Olumsuz çıktığında ise Ak büyü yoluyla birleşmeniz mümkün deyildir.
  2- Kara Büyü yöntemi
İsminden de anlayabileceğiniz gibi Kara Büyü iki yanı keskin bıçak gibidir. Kötü niyetli amaçlara hizmet ettiyi gibi hayırlı sonuçlar almak içinde kullanılır. Kara Büyü Ortadoğu ve Anadolu halklarında kötü büyülerin tümüne verilen bir isimdir ama ben şahsen bu tezi savunanlardan deyilim.

Kara Büyü‘yü tek bir kategoriye bağlı tutmak yanlış olur çünkü uygulama alanı genişletilmiştir ve kişiye özel olarak yapılan Kara Büyü çeşitlerinde yapılan kişilerin sahip olduklarına, eşine evine veya hayatına positiv yada negativ müdahale etmek mümkündür. Kara Büyü çok güçlü bir yöntemdir ve olağan üstü uygulamalar mevcuttur.

Kara Büyü eşleri birbirinden ayırma yada birleştirme, bir kişiyi mekandan uzaklaştırma yada yakınlaştırma, canına veya malına zarar yada fayda verme veya bir kişiden soğutma veya kişiye bağlama gibi bir çok amaçlar için yapılmaktadır. Unutmayın ki Kara Büyü çeşitlerini uygulamak çok zordur ve Kara Büyü uygulamaları çok tesirlid

Tel:
01777972772
Iletişim: hoca@tarot19.com